Ngực như đánh trống, có phải bệnh tim?


Thỉnh thoảng khi có chuyện gì đó xảy ra, tôi cảm thấy rất hồi hộp và ngực như đánh trống, vậy có phải tôi bị bệnh tim không? (tranmai...@yahoo.com)


http://www.vinahealth.net/feeds/posts/default
Powered by Blogger